Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban részletezett tartalommal.

A Vinolingua célja, hogy kínálatát és szolgáltatásait teljes mértékben az érdeklődők, résztvevők és vásárlók igényeinek megfelelően alakítsa. Ennek érdekében – önkéntes jelentkezést követően – megismeri, tárolja és kezeli a jelentkezők személyes adatait.

A jelentkezés módja lehet a Vinolingua által szervezett rendezvényeken történő (papíralapú) feliratkozás, a vinolingua.hu weboldalon való regisztrálás vagy más, elektronikus csatornák (pl. közösségi média) igénybevétele.

A Vinolingua Webshop üzemeltetőjeként kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel a GDPR rendeletre, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.

A Vinolingua csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatok rögzítése, tárolása és kezelése minden esetben az érintett kifejezett beleegyezésével történik.

A kezelt adatok köre a hírlevélre történő feliratkozás esetén:

·        név

·        e-mail cím

A kezelt adatok köre rendelés és házhoz szállítás esetén:

·        név

·        szállítási cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)

·        e-mail cím

·        telefonszám

·        adószám (nem kötelező)

A személyes adatok tárolása papíralapú és/vagy elektronikus formában, az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett a Vinolingua telephelyén történik.

A jelentkezők személyes adatait a Vinolingua semmilyen formában nem továbbítja harmadik fél (például csomagküldő szolgálat) felé az érintettek előzetes és kifejezett beleegyező nyilatkozata nélkül.

A jelentkezők a tájékoztatóban megadott e-mail címre (office@vinolingua.hu) küldött üzenetben vagy a Vinolingua székhelyére címzett levélben bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek haladéktalanul eleget teszünk. A hatályos rendelkezések szerint amennyiben az adatkezelő jogsértést követ el, az érintett jogsérelmi díjat követelhet a weboldal/webshop üzemeltetőjétől.

Az oldal tetejére