Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

A Vinolingua Webshop üzemeltetője, valamint a www.vinolingua.hu (vinolingua.hu) weboldal és webshop vásárlói között az alábbi feltételekkel jön létre szerződés:

  • A szolgáltatás nyújtója: Bertalan György egyéni vállalkozó (rövid nevén Bertalan György e.v.)
  • Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 15. 2. emelet 2.
  • Levelezési cím: 1039 Budapest, Mátyás király út 81/c
  • elektronikus levelezési cím: office@vinolingua.hu; rendeles@vinolingua.hu
  • Adószám: 79152149-1-43
  • Nyilvántartási szám: 57524089
  • Működési engedély száma: 334488/B/1

A tárhelyszolgáltató adatai:

         Név: Shoprenter Kft.

         Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

         Elérhetőség: info@shoprenter.hu

         Weboldal: www.shoprenter.hu

Bertalan György e.v. az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat Vinolingua márkanév alatt nyújtja.

A Vinolingua és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vásárlót és a Vinolinguát (együttesen: felek) illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vinolingua tevékenységi körébe tartozik az alkoholtartalmú italok (csendes és habzóborok, pezsgők), valamint alkoholmentes szőlőmustok és szőlőből készült egyéb élelmiszerek értékesítése, kiadványok értékesítése, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Az értékesített termékek és szolgáltatások megrendelése történhet közvetlenül a rendezvényeken, e-mail útján vagy a webshopban leadott rendelés formájában. Utóbbi két eset távollévők között kötött szerződésnek minősül.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján internetes vásárlás esetén úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől a fogyasztó egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. A fogyasztó a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak. A fogyasztó elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatával, valamint a rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti. Az elállási jogról részletes tájékoztatás a www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon található.

A honlapon szereplő árak magyar forintban értendők. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Hibás árnak minősül a 0 Ft-os ár, illetve a százalékos árengedmények, akciók esetében a tévesen kiszámolt csökkentett ár.

Vásárló a termékkel vagy a Vinolingua tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vinolingua Webshop "Kapcsolat" menüpontjában megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. A panasz elutasítása esetén a Vinolingua köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségi adatait.

A Vinolingua Webshop használatával, a fizetési és szállítási módok beállításával, rendelések leadásával és véglegesítésével kapcsolatos részleteket a honlap "Fizetés, szállítás", valamint "Segítség" menüpontjai tartalmazzák.

A Vinolingua adatkezelési eljárásának részleteit a honlap láblécének információs sávján elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza. 

Jelen dokumentum az alábbiakban pdf formátumban is letölthető.

Az oldal tetejére